Ustawienia systemowe technicznie

 Ustawienia systemowe technicznie

Jak wyglądają?

Biorąc udział w warsztatach ustawień systemowych można pracować na dwa sposoby:

 • Aktywni uczestnicy – to osoby pracujące z własnym problemem.
 • Aktywni obserwatorzy – to osoby, które swoją obecnością i aktywnym udziałem pomagają osobie rozwiązującej problem.
  Niezwykłe jest to, że aktywni obserwatorzy bardzo często rozwiązują także swoje problemy.
  Okazuje się, że rezonują one z problemami aktywnego uczestnika.
  Pojawia się mnóstwo synchroniczności.
  Tak naprawdę każde ustawienie jest dla wszystkich osób biorących w nich udział.
  Każdy znajduje w nim coś dla siebie, nie jest przypadkiem to, że zbiera się taka, a nie inna grupa,
  wybór tej, a nie innej osoby na tego konkretnego reprezentanta też nie odbywa się przypadkowo.

Bert Hellinger pytany w trakcie wywiadów o fenomen ustawień i ich synchroniczności,
niezmiennie odpowiada:
– Nie wiem jak to działa, ważnym jest jednak, że działa.

Ustawienia systemowe technicznie

Przebieg warsztatów  –  Jak pracuję?

Uczestnicy warsztatów siadają w kręgu.
Jestem prowadzącą.
Przeprowadzam krótką medytację pozwalającą uciszyć gonitwę myśli i zakotwiczyć się w tu i teraz w swoim ciele.  Aktywny uczestnik, zajmuje miejsce obok prowadzącej i krótko relacjonuje swój problem.

Następnie wybieram spośród zebranych osób reprezentanta aktywnego uczestnika oraz reprezentantów osób zaangażowanych w problem np. ojca, córkę, partnera itp.
Czasem pozwalam wybrać reprezentantów samemu aktywnemu uczestnikowi, jeśli tego chce.
Czasem też aktywny uczestnik sam siebie reprezentuje.

Osoby wybrane na reprezentantów nic nie mówią. Starają się wczuć w swoje ciało i podążać za ruchem. Podążać za ruchem oznacza słuchać ciała – chcesz się przemieszczać – przemieszczasz się, chcesz się położyć – kładziesz się, chcesz wejść w interakcję z innym reprezentantem – wchodzisz. Wszystko odbywa się w ciszy. Reprezentanci zaczynają odczuwać różne emocje, odczucia w ciele, myśli osób , które reprezentują, mimo,
że wcale ich nie znają.
Prowadzi ich “wiedzące pole”.

Bert Hellinger pytany w trakcie wywiadów o fenomen wiedzącego pola niezmiennie odpowiada:
– Nie wiem jak to działa, ważnym jest jednak, że działa.

Ustawienia systemowe technicznie

Doświadczony prowadzący potrafi wczuwać się w wiedzące pole poprzez obserwację ruchów reprezentantów
i ich mowy ciała. Jeśli uzna za stosowne, może lekko zaingerować, poprowadzić kogoś w inne miejsce lub zaproponować wypowiedzenie przez kogoś jakiegoś zdania. Zawsze robię to bardzo delikatnie, subtelnie, rzadko, w myśl zasady – im mniej, tym więcej.
Klient ma niezwykłą okazję popatrzeć na swoją sytuację życiową z boku. Jest niezależnym świadkiem, widzi dzięki temu pełny obraz danej sytuacji, a nie tylko jej wycinek z własnej  perspektywy.
Często dochodzi do bardzo pozytywnych rozwiązań np. do pojednania rodziców i dzieci,  które były dotąd
w trudnych relacjach.  Ta zmiana w relacjach działa też w realnym świecie,  dociera do autentycznych osób, które nawet nie muszą wiedzieć o tym, że były częścią problemu, który ustawiał klient.
Trudno to wytłumaczyć, trudno w to uwierzyć, to trzeba przeżyć.

Bert Hellinger pytany w trakcie wywiadów o fenomen działania ustawień, niezmiennie odpowiada:
– Nie wiem jak to działa, ważnym jest jednak, że działa.

Jeśli chcesz przeżyć to sam, zapraszam do kontaktu.

Katarzyna Stańczak
certyfikowana terapeutka połączonych metod
– Systemowej pracy z rodziną wg Berta Hellingera
– Szkoły Miłości w Rodzinie wg etyki Prekop

Sesje indywidualne
Warsztaty
Kontakt