Regulamin sklepu

 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego kasiastanczak.pl  jest Katarzyna Stańczak Grzegorzewska.
 2. Miejsce na warsztacie lub sesji rezerwujesz mailowo za pomocą formularza oraz dokonując płatności.
 3. Liczba uczestników każdej edycji warsztatów jest ograniczona, jeśli pozostało mniej niż tydzień do rozpoczęcia cyklu, upewnij się czy są jeszcze miejsca.
 4. W przerwach pomiędzy modułami oraz po zakończeniu warsztatu wszelkie konsultacje oraz porady są dostępne po zarezerwowaniu terminu sesji indywidualnej.
 5. Pracuję z osobami dorosłymi, nie ponoszę odpowiedzialności za Twoje decyzje ani za pojawiające się w Twoim życiu okoliczności.
 6. Materiał warsztatowy i sesyjny jest opracowany na podstawie własnych doświadczeń oraz wiedzy zaczerpniętej z szeregu szkoleń. Warsztaty i sesje nie zastępują wymaganych konsultacji terapeutycznych, czy lekarskich.
 7. Warsztaty i sesje są przewodnikiem który możesz wykorzystać do pracy nad własnym rozwojem osobistym i duchowym. Rezultaty zależą od Twojego zaangażowania w proces, aktywnego uczestnictwa oraz systematyczności stosowania proponowanych technik.
 8. Jeżeli warsztat zostanie odwołany lub zmieni się jego termin – masz prawo do otrzymania zwrotu całej wpłaconej kwoty.
 9. Jeżeli po dokonaniu wpłaty stwierdzisz, że nie chcesz uczestniczyć w warsztacie, przysługuje Ci prawo do otrzymania zwrotu całej wpłaconej kwoty, jeśli powiadomisz mnie minimum tydzień przed rozpoczęciem warsztatu lub możesz zarezerwować miejsce w kolejnych edycjach.
 10. Prawo do zmiany terminu sesji indywidualnej przysługuje Ci, jeśli powiadomisz mnie najpóźniej 24 godziny przed jej terminem.
  W innym przypadku termin i wpłata przepadają.
 11. Jeśli sesja nie może się odbyć z przyczyn niezależnych od Ciebie, ustalamy inny termin.
 12. Reklamacje przyjmuję mailowo pod adresem kontakt@kasiastanczak.pl. Rozpatrzę je w terminie 14 dni i udzielę odpowiedzi mailowo.
 13. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 14. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 15. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 16. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.