Zapisane w duszy

Nasz dom jest tam, gdzie rozpoczęła się nasza droga życiowa. W tym sensie jest najpierw w naszej matce i naszym ojcu. A w szerszym sensie również w naszej rodzinie, w naszym języku, w naszym miejscu zamieszkania, w naszej ojczyźnie i dominującym w niej światopoglądzie oraz w jej granicach.

Po jakimś czasie musimy opuścić tę ojczyznę i poszukać sobie nowej. Przede wszystkim w partnerem życiowym, z którym zakładamy rodzinę. Z nim stwarzamy sobie własną ojczyznę. W dalszym ciągu jest w nas tęsknota za tamtą pierwszą ojczyzną.

Czytaj dalej Zapisane w duszy